1962

1962

Stejné provedení jako u pásáku z roku 1961. Změnila se pouze barva kapoty z barvy slonové kosti na červenou.

Doposud nalezeny pásáky TM-01-62, TM-02-62 a TM-03-62.