SPZ aneb kdy jsem se narodil?

01.11.2013 12:33

Určitě všechny z nás zajímá, kdy byla naše hračka vyrobena či kdo jí vyráběl. Naštěstí řada výrobců na toto pamatuje a na hračkách se to dá velmi často najít. Když jsem začal sbírat pásáky, neměl jsem ani tušení, jak zjistit, jak je pásák starý či kdo ho vyráběl. Z počátku jsem věděl pouze, že pásáky vyráběla firma Tatrasmalt závod Pohorelá na Slovensku.

    Později, když se mi dostalo do rukou více pásáků, zjistil jsem, že SPZ nejsou náhodné či stejné. Vzpomněl jsem si na Škodu Octavia z roku 1960, kterou jsem kdysi viděl v Mladoboleslavském muzeu, která měla státní poznávací značku MB-19-60, tedy Mladá Boleslav rok výroby 1960. Podobnou filozofii mají i poznávací značky na pásácích Tatrasmalt, ale tam je situace přeci jenom složitější.

    Naštěstí po celou dobu výroby od roku 1960 měla SPZ stejný tvar a to dvě(tři) písmena-dvě číslice-dvě číslice (TM-01-62).

    Na pásácích se vyskytují označení TM, OP, SP a NAC. Tyto písmena označují název firmy, která hračku vyrobila. Společnost se nejprve jmenovala Tatrasmalt, později od roku 1967 Omnia a na konec někdy od roku 1973 Strojsmalt. Poslední pásák nebyl již vyráběn původním závodem Tatrasmalt, který se pouze přejmenoval, ale výrobu zajišťovalo Kovodružstvo Náchod (NAC).

  • TM – Tatrasmalt
  • OP – Omnia
  • SP – Strojsmalt
  • NAC – Kovodružstvo Náchod

Dále následují dvě číslice, vyskytují se pouze číslice: 01, 02, 03 a 04. Tyto číslice vyznačují čtvrtletí, kdy byl pásák vyroben.

  • 01 – 1. čtvrtletí (leden-březen)
  • 02 – 2. čtvrtletí (duben-červen)
  • 03 – 3. čtvrtletí (červenec-září)
  • 04 – 4. čtvrtletí (říjen-prosinec)

    Poslední dvě číslice označují rok výroby, například tedy 65 je rok výroby 1965. Pásák s označením například TM-03-63 byl vyroben v Tatrasmaltu roku 1963 ve třetím čtvrtletí.

    Toto schéma platí spolehlivě až do roku 1968, z roku 1969 jsem již viděl pásáky pouze s označením OP-01-69, označení OP-02(03,04)-69 jsem nikdy neviděl. Nevím, zda se upustilo od označování čtvrtletí nebo zda se pásák vyráběl pouze na začátku roku, to mi přijde nepravděpodobné, další pásák z roku 1971 existuje také jen v provedení OP-01-71. V roce 1973 nastala anomálie, kdy byl vyroben pásák SP-04-73, jinou SPZ z tohoto roku jsem opět neviděl. V tomto roce došlu k přejmenování závodu na Strojsmalt a někdo chtěl zřejmě upozornit přesně na čtvrtletí výroby. Pásáky vyrobeny později SP-01-74 (75, 76, 77) mají vždy první dvojčíslí jedničku. Též pásák NAC má jedinou SPZ NAC-01-79.

U starších pásáků (1957-1959) je značení na zadní straně pásáku. Značení je ve tvaru písmena, určující rok a dále římského čísla, které označuje čtvrtletí.

 

I = 1. čtvrtletí

II = 2. čtvrtletí

III = 3. čtvrtletí

IV = 4. čtvrtletí

1957

JI

JII

JIII

JIV

1958

KI

KII

KIII

KIV

1959

LI

LII

LIII

LIV

 

    U těchto starších pásáků byl výrobce Tatrasmalt, což označuje i logo Tatrasmaltu na zadní straně.

Anketa

Jsou pro Vás informace uvedené v příspěvku zajímavé a užitečné?

Ano, dozvěděl jsem se spoustu nových věcí. (65)
86%

Spíše ano, ale většinu jsem již věděl. (5)
7%

Spíše ne, toto téma mě moc nezajímá. (3)
4%

Ne, toto téma je mi naprosto cizí. (3)
4%

Celkový počet hlasů: 76